Kierunek Turystyka i rekreacja – charakterystyka

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja jest połączaniem umiejętności teoretycznych i praktycznych dotyczących dużej ilości innych dziedzin, np. nauka o środowisku, kultura, nauki humanistyczne, nauki ekonomiczne i wiedza z dziedziny prawa. Idealnym kandydatem na studia o tym profilu jest osoba, interesująca się tą dziedziną, a także podróżami, aktywnością fizyczną i sposobami spędzania wolnego czasu.

Uczelnie wyższe, otwierające ten kierunek, dają możliwość nabycia informacji o zjawiskach odnoszących się do tej dyscypliny a także sposobach ich badania. Żacy uczą się przygotowywania oferty turystycznej dla zróżnicowanych grup odbiorców, komunikowania się i nawiązywania kontaktów oraz zastosowania najnowszych środków przetwarzania i przekazu informacji. W harmonogramie kierunku Turystyka (zobacz również) i rekreacja, umieszczone są również kursy, dzięki którym żak zdobywa umiejętności w zakresie promocji projektów turystycznych. Prócz standardowych zająć maja miejsce też seminaria letnie i zimowe oraz zajęcia terenowe. Często konieczna jest nauka dwóch języków obcych.

książka

Źródło: www.morguefile.com

Studia turystyka i rekreacja daje szerokie możliwości na rynku pracy ,a także wiele ścieżek kariery. Student opisywanego kierunku ma zróżnicowany wybór branż, z jakimi ma możliwość związać własną drogę zawodową , a także wiele stanowisk, które może objąć. Po ukończeniu edukacji, absolwent może pracować w wydawnictwie przygotowującym przewodniki turystyczne, biurze podróży, jako osoba zarządzająca w hotelu, czy pilot wycieczek.

Interdyscyplinarność którą charakteryzuje się turystyka – sprawdź naszą propozycję – i rekreacja oraz mnogość i dywersyfikacja ścieżek kariery, które ma możliwość wybrać absolwent wspomnianego kierunku sprawiają, że jest on jednym z popularnych kierunków kształcenia.